AryaWeb Server Rocks
آموزش » Outlook Express

شما میتوانید آدرس ایمیل خود را در نرم‌افزار Outlook Express تنظیم نمایید و به وسیله آن ایمیل‌های خود را از سرور دانلود کنید و روی دستگاه خود بررسی نمایید.

به این منظور ابتدا بوسیله پنل میزبانی وب خود آدرس ایمیل مورد نظر را ایجاد نمایید و سپس با طی مراحل زیر تنظیمات آن را انجام دهید.

 

1.
2. نرم‌افزار "Outlook" را اجرا کنید.
نرم‌افزار "Outlook" را اجرا کنید.
3. در منو "Tools" گزینه "Accounts" را انتخاب نمایید.
در منو "Tools" گزینه "Accounts" را انتخاب نمایید.
4. گزینه "Mail" را انتخاب نمایید.
گزینه "Mail" را انتخاب نمایید.
5. روی دکمه "Add" کلیک کنید و از منو باز شده گزینه "Mail" را انتخاب نمایید.
روی دکمه "Add" کلیک کنید و از منو باز شده گزینه "Mail" را انتخاب نمایید.
6. در صفحه باز شده نام خود را در قسمت "Display name" وارد نموده و روی دکمه "Next" کلیک کنید.
در صفحه باز شده نام خود را در قسمت "Display name" وارد نموده و روی دکمه "Next" کلیک کنید.
7. آدرس ایمیل خود را در قسمت "E-mail address" وارد کنید و روی دکمه "Next" کلیک کنید.
آدرس ایمیل خود را در قسمت "E-mail address" وارد کنید و روی دکمه "Next" کلیک کنید.
8. در این صفحه در هر دو قسمت "Incoming mail server" و "Outgoing mail server" آدرس دامین خود را با اضافه کردن "mail." به ابتدای آن وارد نمایید و سپس روی دکمه "Next" کلیک کنید.
در این صفحه در هر دو قسمت "Incoming mail server" و "Outgoing mail server" آدرس دامین خود را با اضافه کردن "mail." به ابتدای آن وارد نمایید و سپس روی دکمه "Next" کلیک کنید.
9. در قسمت "Account name" آدرس کامل ایمیل خود را وارد نموده و کلمه عبور خود را در "Password" وارد کنید و روی دکمه "Next" کلیک کنید.
در قسمت "Account name" آدرس کامل ایمیل خود را وارد نموده و کلمه عبور خود را در "Password" وارد کنید و روی دکمه "Next" کلیک کنید.
10. روی دکمه "Finish" کلیک کنید.
روی دکمه "Finish" کلیک کنید.
11. در این پنجره پس از انتخاب آدرس ایمیل ساخته شده خود روی دکمه "Properties" کلیک کنید.
در این پنجره پس از انتخاب آدرس ایمیل ساخته شده خود روی دکمه "Properties" کلیک کنید.
12. روی گزینه "Servers" کلیک کنید.
روی گزینه "Servers" کلیک کنید.
13. گزینه "My server requires authentication" را انتخاب کنید و سپس روس گزینه "Advance" کلیک کنید.
گزینه "My server requires authentication" را انتخاب کنید و سپس روس گزینه "Advance" کلیک کنید.
14. در قسمت "Outgoing mail (SMTP)" بجای ۲۵ عدد ۲۵۰ را وارد نمایید سپس روی دکمه "OK" کلیک کنید. اکانت ایمیل شما با موفقیت ایجاد شده است. برای تنظیم آدرس‌های دیگر میتوانید دوباره از مرحله ۴ شروع کنید.
در قسمت "Outgoing mail (SMTP)" بجای ۲۵ عدد ۲۵۰ را وارد نمایید سپس روی دکمه "OK" کلیک کنید. اکانت ایمیل شما با موفقیت ایجاد شده است. برای تنظیم آدرس‌های دیگر میتوانید دوباره از مرحله ۴ شروع کنید.