جدول مقایسه ای
  50 مگابایت 100 مگابایت 200 مگابایت 500 مگابایت 1000 مگابایت 5000 مگابایت 2000 مگابایت  
  انتقال دیتا در ماه 1000MB 2000MB 4000MB 10000MB 20000MB 100000MB 40000MB MB  
  تعداد ایمیل (POP3 - SMTP - IMAP) نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود  
  قیمت سالیانه(تومان) 50000 80000 120000 250000 350000 550000 400000  
 
  دسترسی به کنترل پنل  
  تعداد Sub Domain 8 10 12 15 20 20 20  
  دیتابیس ODBC 5 10 12 15 20 20 20  
  دیتابیس SQL Server 5 10 20 50 100 100 100  
  دیتابیس My SQL 10 10 25 55 110 110 110  
  پشتیبانی از ASP.NET  
  پشتیبانی از PHP  
  پشتیبانی از CGA  
  پشتیبانی از PERL  
  پشتیبانی از FrontPage Extension  
  پشتیبانی از Password Protected Directories  
  پشتیبانی از URL Forwarding  
  پشتیبانی از Flash/Real audio/video  
  ایجاد قابلیت MIME type  
  پشتیبانی از Custom Error pages  
  نرم افزار Anti Virus برای سیستم عامل  
  نرم افزار Anti Spam برای ایمیل  
  پشتیبانی از Multi reception آدرس برای ایمی  
  پشتیبانی از ایمیل فیلترینگ و ایمیل Blocking  
  پشتیبانی از Alias برای ایمی  
  امکان دریافت و ارسال ایمیل از طریق وب  
  پشتیبانی از Forwarders و Autoresponders برای ایمیل  
  نرم افزار آمارگیری از سایت (Detailed Site Statistics)  
  فضای دیسک 50 مگابایت 100 مگابایت 200 مگابایت 500 مگابایت 1000 مگابایت 5000 مگابایت 2000 مگابایت  
  قیمت سالیانه(تومان) 50000 80000 120000 250000 350000 550000 400000