AryaWeb Server Rocks
آموزش » Outlook 2010

برای تنظیم اکانت ایمیل خود در نرم‌افزار Outlook نسخه ۲۰۱۰ مراحل زیر را با توجه به عکسهای موجود به دقت انجام دهید.
توجه داشته باشید قبل از تنظیم ایمیل باید آن را با استفاده از پنل میزبانی خود ایجاد نمایید.

1. نرم‌افزار "Outlook" را اجرا کنید و روی دکمه "File" کلیک کنید.
نرم‌افزار "Outlook" را اجرا کنید و روی دکمه "File" کلیک کنید.
2. روی دکمه "Add Account" کلیک کنید.
روی دکمه "Add Account" کلیک کنید.
3. گزینه "Manually configure server settings or additional server types" را انتخاب نموده و روی دکمه "Next" کلیک کنید.
گزینه "Manually configure server settings or additional server types" را انتخاب نموده و روی دکمه "Next" کلیک کنید.
4. گزینه "Internet E-mail" را انتخاب نموده و کلید "Next" را کلیک کنید.
گزینه "Internet E-mail" را انتخاب نموده و کلید "Next" را کلیک کنید.
5. در این قسمت اطلاعات موبوط به آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. توجه داشته باشید در قسمت "Incoming mail Server" و "Outgoing mail server (SMTP)" نام دامین خود را با اضافه نمودن "mail." به ابتدای آن وارد نمایید. همچنین "User Name" باید آدرس کامل ایمیل باشد. پس از وارد نموده مشخصات روی دکمه "More Settings" کلیک کنید.
در این قسمت اطلاعات موبوط به آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. توجه داشته باشید در قسمت "Incoming mail Server" و "Outgoing mail server (SMTP)" نام دامین خود را با اضافه نمودن "mail." به ابتدای آن وارد نمایید. همچنین "User Name" باید آدرس کامل ایمیل باشد. پس از وارد نموده مشخصات روی دکمه "More Settings" کلیک کنید.
6. روی گزینه "Outgoing Server" کلیک کنید.
روی گزینه "Outgoing Server" کلیک کنید.
7. گزینه "My outgoing server (SMTP) requires authentication" را انتخاب کنید و سپس روس گزینه "Advance" کلیک کنید.
گزینه "My outgoing server (SMTP) requires authentication" را انتخاب کنید و سپس روس گزینه "Advance" کلیک کنید.
8. در قسمت "Outgoing server (SMTP)" بجای ۲۵ عدد ۲۵۰ را وارد نمایید سپس روی دکمه "OK" کلیک کنید.
در قسمت "Outgoing server (SMTP)" بجای ۲۵ عدد ۲۵۰ را وارد نمایید سپس روی دکمه "OK" کلیک کنید.
9. با کلیک روی دکمه "Next" تنظیمات ارایه شده توسط شما توسط Outlook بررسی میشود. در صورتیکه هر دو ایتم با تیک سبز رنگ علامتگذاری شد به معنی صحت تنظیمات ایمیل شماست و پنجره بسته خواهد شد. اگر در حال حاضر دسترسی به اینترنت ندارید و یا ترجیح میدهید بررسی تنظیمات را به زمان دیگری موکول کنید قبل از زدن دکمه "Next" گزینه "Test Account Setting by clicking the Next button" را از حالت انتخاب شده خارج کنید.
با کلیک روی دکمه "Next" تنظیمات ارایه شده توسط شما توسط Outlook بررسی میشود. در صورتیکه هر دو ایتم با تیک سبز رنگ علامتگذاری شد به معنی صحت تنظیمات ایمیل شماست و پنجره بسته خواهد شد. اگر در حال حاضر دسترسی به اینترنت ندارید و یا ترجیح میدهید بررسی تنظیمات را به زمان دیگری موکول کنید قبل از زدن دکمه "Next" گزینه "Test Account Setting by clicking the Next button" را از حالت انتخاب شده خارج کنید.
10. اکانت ایمیل شما با موفقیت ایجاد شده است. برای تنظیم آدرس‌های دیگر میتوانید دوباره از مرحله ۲ شروع کنید.
اکانت ایمیل شما با موفقیت ایجاد شده است. برای تنظیم آدرس‌های دیگر میتوانید دوباره از مرحله ۲ شروع کنید.