AryaWeb Server Rocks
آموزش » HELM

درصورتیکه از میزبانی وب ویندوز استفاده میکنید و کنترل پنل میزبانی وب شما "Helm"است میتوانید با طی مراحل زیر یک آدرس ایمیل جدید بسازید.

قبل از شروع باید به اینترنت متصل شوید و با استفاده از مرورگر دلخواه خود مراحل زیر را انجام دهید.

 

1. آدرس پنل میزبانی را در مرورگر وارد نمایید. شما میتوانید با اضافه نموده ".cp" به ابتدای نام دامین خود وارد پنل میزبانی آن شوید. (مانند: http://cp.YourDomain.com)
آدرس پنل میزبانی را در مرورگر وارد نمایید. شما میتوانید با اضافه نموده ".cp" به ابتدای نام دامین خود وارد پنل میزبانی آن شوید. (مانند: http://cp.YourDomain.com)
2. در صورتیکه این صفحه پس از مدت کوتاهی بطور خودکار به صفحه دیژگری منتقل نشد با روی دکمه "Continue" کلیک کنید.
در صورتیکه این صفحه پس از مدت کوتاهی بطور خودکار به صفحه دیژگری منتقل نشد با روی دکمه "Continue" کلیک کنید.
3. روی گزینه "Domains" کلیک کنید.
روی گزینه "Domains" کلیک کنید.
4. با کلیک روی نام دامین خود وارد تنظیمات دامین شوید.
با کلیک روی نام دامین خود وارد تنظیمات دامین شوید.
5. روی گزینه "Email Accounts POP۳" کلیک کنید.
روی گزینه "Email Accounts POP۳" کلیک کنید.
6. برای ایجاد یک آدرس ایمیل جدید روی دکمه "AddNew" کلیک کنید.
برای ایجاد یک آدرس ایمیل جدید روی دکمه "AddNew" کلیک کنید.
7. فرم این صفحه را تکمیل نموده و روی دکمه "Save" کلیک کنید.
فرم این صفحه را تکمیل نموده و روی دکمه "Save" کلیک کنید.
8. آدرس ایمیل ساخته شده است. برای ساختن ایمیل‌های بیشتر میتوانید مجدداً از مرحله ۶ شروع کنید.
آدرس ایمیل ساخته شده است. برای ساختن ایمیل‌های بیشتر میتوانید مجدداً از مرحله ۶ شروع کنید.